PDA

צפייה בגרסה מלאה : הסטוריה - ג'יפים בשימוש הלח"יnir.samo
30-09-16, 22:10
נתקלתי בתמונה הזאת:
110931

רזולוציה מלאה (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Lehi_Bernadotte_demonstration.jpg)

מדובר בהפגנה של הלח"י נגד נציג האו"ם פולקה ברנדוט (https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7 %A8%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%98). אח"כ התנקשו בו ייתכן עם אחד המצולמים.

בהקשר המוטורי, מדובר כמובן בוויליסים כנראה שאריות מאירופה. מישהו יכול להוסיף?

המצב תחזוקתי (אין פנסים, כל צמיג שונה..) מוסיף עוד קצת על התקופה המרתקת הזאת.

yaronp
05-11-16, 02:03
דווקא הגיפ הראשון (ללא הפנסים) הוא פורד GPW ממלחמת העולם.

Tsafrir
09-11-16, 10:58
עם יציאת הבריטים בתום המנדט, נותרו מאחור כלי רכב ורק"מ שלא הצליחו או לא רצו להוציא מכל מיני סיבות.
היו כלים שנחשבו גרוטאות שלא נחשבו בעיניהם כברי שיקום ו/או ששוה להוציא מהארץ ואותם הותירו מאחור.
רבים מהם נתפסו על ידי הארגונים השונים ובאמצעות קניבליזציה הושמשו.
יתכן וכך גם במקרה הזה.

yaronp
24-11-16, 16:17
כלים וגם נשק נגנבו מהבריטים בעודם בארץ.