PDA

: שי*וי רשיון רכב למשא אחוד מגוריםtinoki
23-03-19, 23:13
שלום חברים!
יש ברשותי רכב M3 משא אחוד, וא*י מעו*יין להפוך אותו למשא אחוד מגורים. מה הפרוצדורה?
באתר משרד התחבורה לא מצאתי התייחסות.
משיטוטים בפורום הב*תי שיש צורך באישור מה*דס רכב. עוד משהו? איך התהליך?
ומה מספר ה*וסעים המירבי שיורשה לי להסיע בו לאחר השי*וי? 4? 6?

ADaShim
24-03-19, 11:33
שלום חברים!
יש ברשותי רכב M3 משא אחוד, וא*י מעו*יין להפוך אותו למשא אחוד מגורים. מה הפרוצדורה?
באתר משרד התחבורה לא מצאתי התייחסות.
משיטוטים בפורום הב*תי שיש צורך באישור מה*דס רכב. עוד משהו? איך התהליך?
ומה מספר ה*וסעים המירבי שיורשה לי להסיע בו לאחר השי*וי? 4? 6?

:

!
M3 , . ?
.
. ? ?
? 4? 6?

tinoki
25-03-19, 09:18
. .
!!

?