PDA

צפייה בגרסה מלאה : פילטר EVAPזאבי
11-04-06, 17:31
אצלי בסופה מותקן פילטר EVAP מקורי הקולט את אדי הדלק ממיכל הדלק.
להפתעתי גיליתי כי הפילטר סדוק כך שיתכן שצינורית היניקה ממנו לסעפת היניקה פוגעת בואקום.

אשמח לשמוע דעות לגבי ניטרול הפילטר וביטול היניקה והשלכותיה על CO ועל תפקוד כללי.
בנוסף אשמח לקבל פילטר כזה מחברים שניטרלו אותו.

זאבי

חימושניק
11-04-06, 20:33
לא מומלץ לבטל את הקניסטר. זה לא פילטר, כי אם מאגר לאדי דלק הנוצרים בזמן שהרכב עומד.

יש לו תפקיד חשוב מאוד בשמירה על איזון לחצים במיכל הדלק. בלעדיו יחלו תופעות של עיוות של מיכל הדלק, בלאי מהיר של משאבת הדלק ועוד.

אני חוזר על מה שכתבתי בעבר: לא כל מה שעושים בחיל חימוש זה הדבר הנכון לעשות!

יתרה מזאת, אני ממליץ למי שאין מערכת EVAP לנסות ולהוסיף כזאת.

קיד
11-04-06, 21:57
עכשיו אני יודע מי הוא חימושניק המקורי, ומסתבר שגבי אינו אלכס.:wink:
קיד.

זאבי
12-04-06, 08:44
לחימושניק תודה על התיקון.

סתם לידיעה, אני מבין כי מה שהגדרת "קניסטר" הוא פילטר פחם הסופח את אדי הדלק בהשבתת מנוע והוא משחרר אותם ע"י ואקום בשעה שהמנוע פועל.
מכאן ההמצאה שלי = פילטר.

ושוב תודה.

חימושניק
12-04-06, 12:44
עכשיו אני יודע מי הוא חימושניק המקורי, ומסתבר שגבי אינו אלכס.:wink:
קיד.

גבי הרזה, או גבי השמן?