PDA

צפייה בגרסה מלאה : גירוז - איפה ולמה?GIL_APP
21-12-02, 13:16
שלום

אני מתעניין לדעת איכן מומלץ לגרז את החלקים הנעים ברכב (סוזוקי סמוראי)
ביחוד לאחר טיול בוץ/חול.

חנן-ג'יפולוג
22-12-02, 01:20
אתן לך תשובה כללית על השאלה אבל בלי קשר אתה צריך לעבוד צמוד עם ספר טיפולים של הסמי, ניסיון לעבוד ללא הספר עלול לעלות ביותר נזק מתועלת:
גלי הינע: יש לך שלושה, גרז את הצלבים בקצותיהם ובמרכזם בסליפ-יוק. אל תילחם על חיפוש פיטמה מכיוון שלחלק מהצלבים יתכן שאין פיטמות כאלה והם נקראים "צלבים ללא טיפול". תפוחים במכלולי ההיגוי, מוט שפור ודראג-לינק.
בדוק בספר: יתכן שפעם במשהו כמו 50000 ק"מ אתה צריך לפתוח את טבורי הגלגלים ולגרז את המיסבים ואולי גם את מיפרק הציריה.
בהצלחה.

דרור ברלי
30-12-02, 20:48
עוד דעה בעניין גירוזים, בלי קשר לסמוראי, סיקס, סופה או דיפנדר

חיבתי לגריז טרי נובעת אולי מעברי השריונאי (יש כאן כמה שיסכימו?... :wink: ) אבל אם יש משהו ששלוש שנות טנקים בסדיר ועוד 15 שנה במילואים הכניסו לי טוב טוב לראש, זה שכלי רכב שעובדים קשה בשטח אוהבים להתגרז בתדירות גבוהה מזו שהיצרן מכתיב.
אני מגרז כל 5,000 ק"מ, אבל גם לפני טיולים קשים ובוודאי אחרי, בייחוד אם כלל מעברי מים ובוץ.
קנה לך מגרזת ידנית ופח גריז צהוב פשוט (כמו 040 הצבאי) ושלום על ישראל.