PDA

צפייה בגרסה מלאה : לפגרו של אח שלי יש בעיהnazircrm
19-02-07, 16:59
חסרה התווית על הידית הקצרה של הגיר האם מישהו יכול לעזור איך משלבים להילוך כח נמוך וגבוה
מדובר בבגרו קצר מודל 96

קופל
21-02-07, 09:54
דחיפה קדימה ממצב רגיל=4 נוריות ירוקות דולקות
דחיפה נוספת =נעילת דיפרנציל מרכזי נורית כתומה בין גלגלים קידמיים דולקת
לחיצה כלפי הריצפה דחיפה שמאלה וקדימה =הילוך כוח
שים לב : את שתי הפעולות הראשונות אפשר לבצע בזמן נהיגה ב D.
גם בשילוב וגם יציאה משילוב.
שילוב הילוך כוח יש לעצור את הרכב להעביר לביוטרל ולשלב.

מאיר

nazircrm
21-02-07, 14:15
תודה רבה מאיר .