PDA

צפייה בגרסה מלאה : רברס שקלגלעדל
21-12-02, 15:20
ראיתי אצל חבר (CJ) שהעביר את הנדנדות של הקפיץ הקידמי אחורה. הוא טוען ששיפר מאוד את יציבות ההיגוי וקצת את רכות הנסיעה. כרוך כמובן בשינוי התפיסה ע"י השחזה וריתוך לשילדה. מה ידוע לכם על יתרונות וחסרונות של השיטה הזאת? צריך גם לבדוק את זווית הדרייבשפט.

יוני5
21-12-02, 16:10
שאקל רברס

יתרונות:

רכות נסיעה - תנועת הגלגל כשנדרשת פעולת המתלה (פגיעה בסלע לדוגמה) הינה לאחור שהוא כיוון המכה ולא לפנים.

שיפור זווית הגישה - הנדנדה (השאקל) מאחור.

חסרונות:

היגוי - בסיבוב (ימינה לדוגמה) המתלה השמאלי שוקע ולכן הגלגל הקדמי השמאלי מוסט לאחור בעוד הימני לפנים. המשמעות היא שהסרן כולו אינו ניצב לכיוון התנועה אלא נוטה בצורה הפוכה לכיוון הפניה - במהירויות איטיות אין לכך משמעות.

רישוי - זהו שינוי מבנה משמעותי. להערכתי הבוחנים לא ישימו לכך לב. אבל אם כן - צפה הורדה מיידית מהכביש

שינויים בדריישפט:

נקודת הפיבוט משתנה, כך שאם הסרן ממוקם באותו מרחק מהטרנספר הרי שבכל פתיחת מתלה הוא שואף להתרחק יותר מהטרנספר מאשר במצב הרגיל (שאינו שאקל רוורס בו הוא שואף להתקרב אל הטרנספר) - האם צריכים לעשות שינוי בדריישפט או שהשינוי מזערי מכדי להוות בעיה? איני יודע, צריך למדוד.

יוני5

רפי
22-12-02, 23:22
כתבה המפרטת את היתרונות והחסרונות:

www.off-road.com/jeep/tech/susp/elkcahs