PDA

צפייה בגרסה מלאה : אלקטרודה בעלת ציפוי כפול - יתרונות והסבריםzika
23-07-07, 21:50
מהי אלקטרודה בעלת ציפוי כפול ומה יתרונותיה ?


אלקטרודות בסיסיות משמשות לריתוך פלדות פחמניות פשוטות ופלדות דלות סגסוגת כאשר הדרישות
המכניות ממתכת הרתך גבוהות בעיקר בנגיפה, אולם רתיכותן מתאפיינת בהדבקות בזרמים נמוכים ובהתזות.
התקנים האמריקאים לאלקטרודות בסיסיות כלליות המשמשות לריתוך פלדות פשוטות הם:
A5.1 E7016 ו E7018.
כאשר מרתכים עם אלקטרודות, יציבות הקשת החשמלית תלויה רבות ביינון מרווח האוויר בין קצה האלקטרודה לגוף המרותך(העובד).
יכולת יינון זו תלויה בהרכב ציפוי האלקטרודה.
מינרלים המכילים יסודות בעלי אנרגית יינון נמוכה דוגמת אשלגן ונתרן תורמים ליכולת יינון זו.

מצד שני, תרכובות פלואור, כפלואורספאר הנמצאים בכל ציפויי האלקטרודות הבסיסיות
מעכבים את אפקט היינון.

כתוצאה, מרבית האלקטרודות הבסיסיות הן קשות ריתוך בזרם חילופין.
כמו כן, בזרם ישר האלקטרודות הבסיסיות בעלות נטיית הדבקות לעובד במהלך ריתוכי מצבים
בזרמים נמוכים ובקטרים נמוכים.
תתכן גם בעיית הפסקות בריתוך.

התנהגות מגבילה זו ניתנת להתגברות תוך תרגום אפקט היינון של היסודות השונים בחומרי ציפוי האלקטרודה הבסיסית.
הדבר נעשה תוך חלוקת הציפוי לטבעות ציפוי חיצוני ופנימי בחתך של הציפוי,
כאשר היסודות קשיי היינון נמצאים בטבעת החיצונית.

בזמן הצתת הקשת בין קצה האלקטרודה לעובד, הציפוי הפנימי המכיל את החומרים תומכי הקשת
מונע את השפעת החומרים מעכבי הקשת הנמצאים בטבעת החיצונית של הציפוי.


היתרונות המוצעים ע"י אלקטרודות בעלות ציפוי כפול הם:
1) קשת יציבה בעת ריתוך אלקטרודות בסיסיות.
2) יכולת לרתך אלקטרודות בסיסיות בזרם חילופין , במישר זרם בעלת מתח הצתה נמוך יחסית.
3) תודות לקשת היציבה, תפר השורש המתקבל בעל חדירתיות טובה בהשוואה לאלקטרודות בסיסיות וללא פגמים במצבי ריתוך קשים וללא סכנת הדבקות האלקטרודה.


יצור אלקטרודות אלו מצריך שימוש בטכנולוגיות ייחודיות מתקדמות.


אלקטרודה בסיסית בעלת ציפוי כפול המיוצרת בזיקה היא Z-2602 מסדרת זיקה 2000.

אלקטרודה ראשונה זו ממשפחת הציפוי הכפול ממחישה את יתרונות השיטה בכך שהיא:
1) בעלת קשת יציבה וממוקדת
2) בעלת נטייה קטנה יותר להדבקות בריתוכי מצבים
3) התזה מינימלית
4) פני תפר חלקים ונקיים מסיגים
5) היכולת לרתך במכונות ריתוך בעלי מתח מעגל פתוח(OCV) נמוך (מתח הצתה)

כל אלו מגדילים את השימושים בענף התיקונים והאחזקה.

האלקטרודה נמכרת בקטרים שבין 2.5 מ"מ ועד 5 מ"מ.


בברכה,
רועי
קבוצת זיקה בע"מ

איציק - 4X6ZH
24-07-07, 08:58
כרגיל אני מהבודדים שלא מבין כלום ;-)
אולי אפשר לקבל הסבר על
מתח פריצה
אפקט יינון
מתח הצתה
חומרים תומכי קשת
אתה יודע כזה הסבר מסובך בעברית של מסגרים המדברים רוסית
****
איציק

kd2
24-07-07, 21:52
דווקא זה די ברור , יותר מזה אתה נכנס עמוק להסברים שאתה לא יוצא מהם אם לא למדת את המקצוע.

zika
26-07-07, 15:08
להתחיל להיכנס להסברים ממש עמוקים אני לא חושב שזה המקום.
אבל..
בקצרה:

מתח פריצה הינו המתח הגבוה הדרוש לפריצה כלומר למעבר זרם חשמלי דרך שכבת אויר בכדי להצית קשת חשמלית ללא יצירת קצר ע"י מגע בין האלקטרודה לעובד.


מתח הצתה הינו המתח הדרוש כדי לאפשר הצתה של קשת חשמלית, כאשר יוצרים את הקצר הנ"ל בין האלקטרודה לעובד.


אפקט היינון קשור לפלסמה החשמלית שמורכבת מיונים חיוביים ואלקטרונים, ההתנגשויות ביניהם לבין עצמם ובינם לבין האנודה והקטודה, הם אלו היוצרים את החום הגבוה של כ 6,000 מעלות שמתיך את האלקטרודה והעובד.


חומרים תומכי קשת חשמלית, הם חומרים שמקילים על הצתת הקשת והופכים ליונים בהשקעת אנרגיה נמוכה וכתוצאה, שומרים על יציבות הקשת החשמלית.


זה על רגל אחת...
בברכה,
רועי

שמוליקו
26-07-07, 15:18
הם אלו היוצרים את החום הגבוה של כ 6,000 מעלות שמתיך את האלקטרודה והעובד.
רועי
מסכן העובד ....

zika
26-07-07, 15:40
:-)
מסכן העובד ....