PDA

צפייה בגרסה מלאה : מהו מהלך מתלה ואיך משפרים אותו ובכלל למה זה טוב?yoav
22-02-04, 15:11
הכל כבר נאמר בכותרת....

אייל
22-02-04, 16:44
הסבר כללי ומופשט ביותר:
יכולת התנועה של הרכב בשטח משתנה תלויה ביכולת של הגלגלים לעקוב אחר שינויי הקרקע. גלגלים שלא יוכלו לעקוב אחרי הקרקע יאבדו אחיזה ולא ידחפו את הרכב. מהלך מתלה הוא היכולת של הגלגל להתרחק מהרכב ולהמשיך לעקוב אחרי שינויי הקרקע ובכך לאפשר לרכב להמשיך ולהתקדם.
במה זה תלוי: בקפיץ (סליל, עלה וכו'), בבולם הזעזועים, במוטות מייצבים, מוטות רדיוס ועוד הרבה סיבות.