PDA

צפייה בגרסה מלאה : משהו מעניין לבעלי צמיגיות (מתחילה אכיפה של חוק מחזור צמיגים ישנים - הכותרת נערכה)גיא
05-03-08, 08:32
ואולי גם לשאר (http://www.netnet.co.il/showart.php?art_id=1116)

----------------------
אם זה באמת מעניין, אולי תכתוב על מה מדובר, בכותרת וגם בגוף הכתבה? מה קשה אפילו להעתיק כמה משפטים ראשונים מהידיעה תוך ציון המקור (זה מותר ומקובל מבחינת זכויות יוצרים) כדי שהגולש ידע אם מה שמעניין לדעת גיא מעניין גם אותו ושווה לחיצה? שלא לדבר על כותרת עניינית, שהיא מחוקי היסוד של הפורום, ואתה ממש לא גולש חדש פה גיא. בבקשה, חברים חדשים כוותיקים, תעזרו לשמור על הפורומים מסודרים כמו שהם - כמה כללים פשוטים, כתובים בראש כל פורום, זה הכל. - תודה, המערכת.

הפעם העתקנו בשבילך:
המשרד החל לאכוף את חוק סילוק ומחזור צמיגים ושלח התראות ראשונות לבעלי פנצ'ריות. השר גדעון עזרא: "פסולת הצמיגים הינה אחת מבעיות הסביבה הגדולות בישראל"המשרד להגנת הסביבה החל לאכוף את יישום חוק סילוק ומחזור צמיגים ושח התראות ל-3 בעלי פנצ'ריות ומחסני חלקי חילוף, וזימונים לשימוע ל-2 פנצ'ריות נוספות באזור גוש דן.

השר להגנת הסביבה, גדעון עזרא: "פסולת הצמיגים הינה אחת מבעיות הסביבה הגדולות בישראל. הנחיתי את הדרג המקצועי במשרדי להגביר את בדיקות הפתע בפנצ'ריות, מוסכים ומחסני חלקי חילוף ולא להסס לנקוט בהליכים מנהליים ופליליים כנגד אלו העוברים על חוק מיחזור הצמיגים".

המשרד להגנת הסביבה החל בהליכי אכיפה מנהליים כנגד בעלי פנצ'ריות, מוסכים ומחסני חלקי חילוף בגין אחסון לא חוקי של צמיגים, הנוגד את הוראות חוק סילוק ומיחזור צמיגים, התשס"ז – 2007.

המשרד יעקוב אחר יישום הוראות חוק סילוק ומיחזור צמיגים במוסכים, פנצ'ריות ומחסני חלקי חילוף אלה וינקוט בהליכי אכיפה נוספים במידה והאחרונים לא יעמדו בדרישות.

במהלך ביקורות פתע שערכו נציגי המשטרה הירוקה ונציגי מחוז תל אביב של המשרד נמצא, כי הפנצ'ריות ומחסני חלקי החילוף מאחסנים צמיגים בניגוד להוראות החוק לסילוק ומיחזור צמיגים, התשס"ז-2007.

עוד עלה מביקורת הפתע כי ערמות צמיגים שלמים מאוחסנות באזור שאינו מקורה או מכוסה וזאת בניגוד לחוק....
מתוך netnet (http://www.netnet.co.il/showart.php?art_id=1116)