PDA

צפייה בגרסה מלאה : רישוי לרכב שעמד יותר משנתיים ללא טסטמוני אורבך
18-05-08, 16:59
אנא אבקש תשובות רק מאנשים שיודעים בוודאות את החוק ו\או עברו את התהליך בעצמם. ניחושים והשערות כבר קראתי בפורומים השונים.

מדובר על רכב שנת 89 (קרי בן 19) שישב כ 3 שנים ללא טסט אך עם רשיונות מוקפאים.
האם נדרשת בדיקת מעבדה כדי להעלותו לכביש או שמספיק להעביר אותו טסט רגיל.

בפרומים השונים הדעות היו חלוקות ואף אחד לא היה בטוח בנקודה הזו. האם משהו יכול לומר לי בוודאות מה צריך להעביר רכב צעיר מ 20 שנה שעמד כמה שנים ללא טסט כדי להעלותו לכביש?

shmil
18-05-08, 23:47
נתחיל מזה שבהגדרה, הוא כבר רכב מיושן:
"רכב מיושן"

(1) רכב, למעט טרקטור, גרור ואוטובוס, שבמועד חידוש רשיונו מלאו תשע עשרה שנים משנת ייצורו;

ועכשיו:
281.
(ג) לא יחודש רשיון לרכב מיושן אם חלפו שנתיים מיום שפג רשיונו.


(ד) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אופנוע ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 6,000 ק"ג ובלבד שבעל הרכב המציא תעודה כאמור בתקנה 273(ו) ואישור ממעבדה מוסמכת, על פי מפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין.


מה לא ברור?
לפי לשון החוק, נדרשת בדיקת מעבדה מוסמכת.

tayrie
15-09-08, 00:34
אני מקפיץ את השרשור החשוב הזה מאחר ויש בידי 2 נוסחים שונים ממה שצותת...

אחד מהם מקובץ WORD שהסתובב בזמנו :


281(ג) לא יחודש רשיון לרכב מיושן אם חלפה שנה מיום שפג רשיונו.
(ד) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אופנוע ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 6,000 ק"ג ובלבד שבעל הרכב המציא תעודה כאמור בתקנה 273(ו) ואישור ממעבדה מוסמכת, על פי מפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חודשים לפי מועד הבדיקה ונמצא תקין.

השני ממסמך שהבאתי היום ממשרד הרישוי :


4.ג.לא יחודש רשיון לרכב מיושן אם חלפה שנה מיום שפג רשיונו (ורשיון בהפקדה של שנה ומעלה דינו כדין רשיון שלא חודש)
ד. למרות האמור בסעיף ג' ניתן לרכב מיושן מהסוגים הבאים :
- אופנוע.
- רכב נוסעים פרטי וכו'.....
- רכב מסחרי וכו'.....
לחדש רשיון גם אם עברה שנה ומעלה מיום שפג רשיונו ובלבד שבעל הרכב המציא אישור מעבדה מוסמכת , על פי מפרט שקבע מנהל אגף רכב , כי הרכב נבדק בתוך שלושה חודשים וכו'....

moriseven
15-09-08, 00:48
חיימון, הנה הוכחה לכך שחייב להופיע ברשיון שמנפיקים לך , בדיקת מעבדה מוסמכת.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=222125&highlight=%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA +%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94

shmil
15-09-08, 01:13
פעם זה היה שנה, ועודכן לשנתיים.

tayrie
15-09-08, 01:41
פעם זה היה שנה, ועודכן לשנתיים.

תוכיח:p
תהיתי למה הדף שהבאתי היום ממשרד הרישוי צהוב...