PDA

צפייה בגרסה מלאה : 7 תמונות חדשות בגלריהרכס חיים
21-04-04, 19:31
בתמונות החדשות אפשר לראות את זויות הכניסה והנטישה ואת מערכת החימום המפורקת מהוולגה שאמורה להישתל בג'יפ. כ'כ יש תמונה של הגיר של הוואז לאחר הפירוק לצורך הכנסת המנוע.