PDA

צפייה בגרסה מלאה : פינוי מחסןdavidror
17-01-09, 01:37
צמיגים 235-75-15- 600 ש"ח
הצתה אלקטרונית - משומשת אבל עובדת-300ש"ח
סרן אחורי-500 ש"ח לניבה -אולי מתאים לעוד גיפים לא בדקתי
דרמים-150 ש"חלניבה
מוט מייצב אחורי-70ש"חלניבה
קפיצים אחורה +קדימה- 50-50ש"ח מתאים לכל סוגי הגיפים
בולמים אחורה +קדימה -50-60 ש"חמאים לכל סוגי הגיפים
גגון בנייה עצמית חזק ועמיד מאוד כושר משקל עד 1.5טון עד סוף הגג-700ש"ח-מתאים לכל סוגי הגיפים- ניתן להוסיף 120 ש"ח ולקבל אותו עם 4 פנסי ערפל מותקנים עליו +מערכת חשמל
4פנסי ערפל-120ש"ח מתאים לכל סוגי הגיפים
ברקסים אחורה קדימה- 180-250 ש"חלניבה חדשים בקופסא
נאבות קדימה-70X2ש"חלניבה
קליפרים35X2ש"ח לניבה
דרישפטים קדימה 450- אחורה 500 ש"חלניבה -הבנתי שהם יכולים להתאים לעוד רכבים
גיר 5 הילוכים - זקוק לשיפוץ קל- 400 ש"ח
טרנספר תקין לחלוטין- 450ש"ח
ידיות לדלתות-20
מראות -20
מדחס למזגן-150
קרבורטור-250
סט דיזות מקורי מרוסיה-200
חצאיות כאלו שיושבות איפה שהדלתות למטה -נדיר למצוא (במצב מעולה)- 300
מדרגות צד מותאמות לניבה בול מתחברות לשילדה - בניה עצמית 1 ורבע צול - 450
טמבון מקורי מתאים אחורה קדימה זה שבצבע ניקל-150
מיכלי שמן ומים -30-70
וישר אחורי +מנוע-80
חגורות- כל הסט לכל האוטו -100- לכל רכב
וו גרירה+גשר +חיבורי חשמל-700 לכל רכב
כבלי הצתה-100
ועוד ....
דרור-0547542020

davidror
19-01-09, 10:59
צמיגים 235-75-15- 600 ש"ח
הצתה אלקטרונית - משומשת אבל עובדת-300ש"ח
סרן אחורי-500 ש"ח לניבה -אולי מתאים לעוד גיפים לא בדקתי
דרמים-150 ש"חלניבה
מוט מייצב אחורי-70ש"חלניבה
קפיצים אחורה +קדימה- 50-50ש"ח מתאים לכל סוגי הגיפים
בולמים אחורה +קדימה -50-60 ש"חמאים לכל סוגי הגיפים
גגון בנייה עצמית חזק ועמיד מאוד כושר משקל עד 1.5טון עד סוף הגג-700ש"ח-מתאים לכל סוגי הגיפים- ניתן להוסיף 120 ש"ח ולקבל אותו עם 4 פנסי ערפל מותקנים עליו +מערכת חשמל
4פנסי ערפל-120ש"ח מתאים לכל סוגי הגיפים
ברקסים אחורה קדימה- 180-250 ש"חלניבה חדשים בקופסא
נאבות קדימה-70X2ש"חלניבה
קליפרים35X2ש"ח לניבה
דרישפטים קדימה 450- אחורה 500 ש"חלניבה -הבנתי שהם יכולים להתאים לעוד רכבים
גיר 5 הילוכים - זקוק לשיפוץ קל- 400 ש"ח
טרנספר תקין לחלוטין- 450ש"ח
ידיות לדלתות-20
מראות -20
מדחס למזגן-150
קרבורטור-250
סט דיזות מקורי מרוסיה-200
חצאיות כאלו שיושבות איפה שהדלתות למטה -נדיר למצוא (במצב מעולה)- 300
מדרגות צד מותאמות לניבה בול מתחברות לשילדה - בניה עצמית 1 ורבע צול - 450
טמבון מקורי מתאים אחורה קדימה זה שבצבע ניקל-150
מיכלי שמן ומים -30-70
וישר אחורי +מנוע-80
חגורות- כל הסט לכל האוטו -100- לכל רכב
וו גרירה+גשר +חיבורי חשמל-700 לכל רכב
כבלי הצתה-100
ועוד ....
דרור-0547542020
up/

davidror
03-02-09, 19:55
צמיגים 235-75-15- 600 ש"ח
גאנטים 7" ירדו מסופה 800 ש"ח
הצתה אלקטרונית לניבה- משומשת אבל עובדת-300ש"ח
סרן אחורי-500 ש"ח לניבה -אולי מתאים לעוד גיפים לא בדקתי
דראמים-150 ש"חלניבה
מוט מייצב אחורי-70ש"חלניבה
קפיצים אחורה +קדימה- 50-50ש"ח מתאים לכל סוגי הגיפים
בולמים אחורה +קדימה -50-60 ש"חמאים לכל סוגי הגיפים
נאבות קדימה-70X2ש"חלניבה
קליפרים35X2ש"ח לניבה
דרישפטים קדימה 450- אחורה 500 ש"חלניבה
טרנספר תקין לחלוטין- 450ש"ח
ידיות לדלתות-20
מראות -20
מדחס למזגן-150
חצאיות כאלו שיושבות איפה שהדלתות למטה -נדיר למצוא לניבה ,סמוראי(במצב מעולה)- 300
טמבון מניקל-150
מיכלי שמן ומים -30-70
וישר אחורי +מנוע-80
חגורות- כל הסט לכל האוטו -100- לכל רכב
וו גרירה+גשר +חיבורי חשמל-500 לכל רכב
כבלי הצתה-100
ועוד ....
דרור-0547542020
up/