PDA

צפייה בגרסה מלאה : חידת עץ מיוחד:PW
24-02-09, 13:59
איזה עץ?
היכן?
בתוך מה הוא נמצא?
מה היה שם פעם?
ומה היה שם אחר כך?
ומתי כל זה קרה?
בין הפותרים נכונה יוגרל רימון.

PW
26-02-09, 07:51
הנה:

היפה והחיה
26-02-09, 15:49
הנה:

אצלי במפה מסומן חרוב.


אופס נזכרתי, אתה לא מעוניין בתשובות שלי.

PW
26-02-09, 20:16
אצלי במפה מסומן חרוב.


אופס נזכרתי, אתה לא מעוניין בתשובות שלי.

יקירי:
1. "חרוב" זו תשובה נכונה לשאלה: "איזה עץ?" שהיא אחת מהשאלות בחידה.
2. מכיון שאתה מעיד על עצמך כי תשובתך זו ניתנה מהסתכלות במפה - מן הסתם אתה גם יודע להשיב נכונה לשאלה: "היכן?" שהיא שאלתי השניה.
3. נותרו לך עוד 4 שאלות קטנות - ואתה על הסוס. רמז - הבט היטב היטב היטב במפה.
4. מעולם לא טענתי את שכתבת אחרי ה:"אופס נזכרתי" - דא עקא, על ראש הגנב בוער הכובע - ואני בטוח שהפנמת ותתקן דרכיך הסוררות.
5. אתה מוזמן להמשיך לפתור - הנאה מובטחת.
6. אל תשכח להתייחס לרמז.
7. מה דעתך על 4?
בהצלחה!

היפה והחיה
26-02-09, 22:25
לגבי העץ, לא יודע עליו.
לגבי האזור, לפי הרמז הראשון, שדרכו גם הגעתי למקום, מדובר בחירבת רימון.
שרידי ישוב עיברי קדום.
כרגע אני לא בנוי לפרוט יתר, אולי מחר.

לגבי 4, קיבלתי את ההתנצלות.

היפה והחיה
10-03-09, 13:44
:-?
כנראה אתה עסוק מידי לענות.
ראיתי שעכשיו עוברת שם גדר ההפרדה.
אני מניח שזה מה שהתכוונת.

PW
10-03-09, 16:26
:-?
כנראה אתה עסוק מידי לענות.
ראיתי שעכשיו עוברת שם גדר ההפרדה.
אני מניח שזה מה שהתכוונת.
יקירי:
בשבילך יש לי תמיד זמן...
אינני מכוון לגדר ההפרדה הסמוכה מאד, למרות שהיא בהחלט משפיעה בטווח הזמן המיידי על המתרחש באזור העץ.
אני מכוון למשהו אחר ברשותך, לפני כך וכך שנים (רבות).

יונתןמצפה
10-03-09, 21:34
פעם היה שם בלאגן ארכיטקטוני שהארכיאולוגים מתקשים לפענח...
בהמשך היה בית כנסת שמתאים לאופי של קבוצת בתי הכנסת של דרום הר חברון. חדי העיין יבחינו במנורה מדהימה אשר חרוטה על רצפת האבן היפה של המבנה ואשר לא משאירה ספק לגבי שימושו. בית הכנסת הנראה מתוארך לתקופה רומית מאוחרת- ביזנטית אם כי ברור כי המבנה שימש גם בתקופות קדומות בהרבה אך יש אי בהירות לגבי שימושו.
אח"כ ככל הנראה היה שם, כמו בכל בתי הכנסת של דרום הר חברון, מסגד.

אם מאמינים לארכיאולוגיים של תקופת המקרא, אז חורבת רימון היא אחד מהישובים היהודיים היחדים שבהם נשארו יהודי שארית הפליטה שלא גלו לבבל...

PW
10-03-09, 21:49
פעם היה שם בלאגן ארכיטקטוני שהארכיאולוגים מתקשים לפענח...
בהמשך היה בית כנסת שמתאים לאופי של קבוצת בתי הכנסת של דרום הר חברון. חדי העיין יבחינו במנורה מדהימה אשר חרוטה על רצפת האבן היפה של המבנה ואשר לא משאירה ספק לגבי שימושו. בית הכנסת הנראה מתוארך לתקופה רומית מאוחרת- ביזנטית אם כי ברור כי המבנה שימש גם בתקופות קדומות בהרבה אך יש אי בהירות לגבי שימושו.
אח"כ ככל הנראה היה שם, כמו בכל בתי הכנסת של דרום הר חברון, מסגד.

אם מאמינים לארכיאולוגיים של תקופת המקרא, אז חורבת רימון היא אחד מהישובים היהודיים היחדים שבהם נשארו יהודי שארית הפליטה שלא גלו לבבל...

י. יקירי:
ח'רבת רימון היא הרמז לעץ - לא החידה.
יש קשר עין ביניהם, לכן השימוש ברמז.
העץ וסביבתו הקרובה - הם הם במרכז הדיון.