PDA

צפייה בגרסה מלאה : זיווד רכב - מוצר חדיש- מגירת עומק ענקית ברוחב 48 ס''מ לנפחים גדולים.רכס חיים
05-08-09, 03:10
למשפחת מגירות הענק בדגמי 2010 - שיכולות להגיע גם למטר וחצי עומק- התווספה מגירה ברוחב גדול של 48 ס''מ.

מגירות בעלות רוחב גדול מיועדות לאיחסון ניפחי,ופחות לעומסים כבדים - בדרך כלל של מזוודות פלסטיק עם ציוד חשמלי,כגון מקדחות,פטישי חציבה,משורים וכו',עבור בעלי מקצוע שונים.

למגירות רחבות יש בעיה של שקיעות מעל רוחב מסוים, ועכשו פתרנו את הבעיה באמצעות חיזוק אינטגרלי של מחיצת רוחב הממוקמת לפי גודל מזוודות הציוד המאוחסן בהן. ברוחבים כאלה לא מומלצת מגירה ללא מחיצות.

המוצר החדש נוסה במשך 15 חודשים והושקעו בו הן בתוכנות ייצור ממוחשבות והן בניסויים קשים בשטח מעל 300,000 ש''ח עד להחלטה על הכנסתו לייצור שוטף.

75 המערכות החדשות והראשונות של המוצר אמורות להכנס למחסן המפעל מחר, ולהשתלב במגוון המוצרים הרחב מאוד המוצע ללקוחות החברה.

כיום ניתן ללקוח מבחר של 4 מידות רוחב וכל השילובים האפשריים בינהן - 30 ס''מ, 36 ס''מ, 42 ס''מ, ו- 48 ס''מ - החדשה.

הרחבת מגוון המידות בשליש תאפשר לנו להתמודד עם זיוודי רכב חדישים גם ברכבים גדולים מאוד.

רק לצורך הפיקנטי של העינין - במגירה כזו יכול לישון בנוחיות נער בגיל 15........-אל תנסו.