PDA

צפייה בגרסה מלאה : חידת מקום שווה:PW
22-11-09, 23:01
מה?
מי?
היכן?
מתי?
למה?
כמה?
ומה על יד?
בין הפותרים נכונה תוגרל מחצית הדרך (לערך) בין עץ שיזף עוזררי, בית קברות מקומי ומקום משכנו (הסופי) של שייח' שלום אגדי.

יואב אבניאון
25-11-09, 08:09
...

moisofnik
25-11-09, 09:49
מה?

בין הפותרים נכונה תוגרל מחצית הדרך (לערך) בין עץ שיזף עוזררי, בית קברות מקומי ומקום משכנו (הסופי) של שייח' שלום אגדי.

רק לפי הרמזים - נשמע כמו קבר שייח עלי ויש כזה בכמה מקומות, לא זוכר מה נחשב הסופי, אם בכלל
יש בגבעת גד ובאזור לכיש ובתל לכיש יש גם עץ שיזף בודד לזכרוני
מקווה שזה מתקרב לאזור?

בן החושך
27-11-09, 00:11
אולי אחד מהמאגרים מתחת למסגד הלבן, המסגד של המגדל ברמלה, נקרא גם מסגד הארבעים. לידו קבור נבי צלאח, ובית קברות מוסלמי עתיק.

PW
06-12-09, 16:17
יקיריי:
הנה לפי הסדר: עץ השיזף העוזררי, בית הקברות המקומי ומקום משכנו (הסופי) של שייח' השלום האגדי. בין הפותרים נכונה יוגרל צלב.
לא של אוטו.

יואב אלון
21-12-09, 17:22
לא אקלקל לך... הרי שוטטנו יחדו במרחק לא רב מהמקום ואף שזפתי את עיני בתמונותך...אתר כל כך אטרקטיבי ומיוחד!
שנוסיף שגובה הקשתות מעל 10 מטרים?..
שנציין שהאתר בשטח B ...?
שנקשור את שמו של האתר בערבית מצויה ישירות לאוביקט המצולם בתמונה?
ו...שנעצור פה למען המשך המומנטום
יואב אלון

בן החושך
21-12-09, 23:13
אה...
אם העץ דובר ערבית הוא עונה לשם 'סדרת א-זערור', נכון?
זה לא בדיוק שטח B, זה 'שמורת טבע'...