PDA

צפייה בגרסה מלאה : מה מתחבר בחורים האלו לראש המנוע?חנן-ג'יפולוג
23-10-10, 21:41
גאלופר דיזל, מנוע 2.5 ליטר. חבר מרכיב ראש מנוע חדש ואז מגלה שהוא לא זוכר מה הוא פירק משני החורים שמסומנים בתמונות המצורפות בחצים אדומים. יש שני ברגים ארוכים שיצאו מהחורים האלה בראש הישן אבל לא ברור מה הם תפסו.
בספר הטיפולים של היצרן למנוע הזה לא רואים שיש משהו שמחובר לחורים האלה.
זה לא הציר של הרוקרים. הוא מחובר לחמש הקסוות בחמישה ברגים קצרים.

ניר ל
23-10-10, 22:15
לא מכיר את המנוע,
נראה לי כמו ברגי הידוק מכסה השסתומים.

חנן-ג'יפולוג
24-10-10, 05:43
זה לא זה. הברגים של הידוק מכסה השסתומים מחוברים למכסה השסתומים, הם שלושה ברגים הפוכים, שבקצה שלהם יש הברגה נקבה והם מתברגים על גוז'ונים שיוצאים מקסוות מיסבי גל הזיזים.

חנן-ג'יפולוג
24-10-10, 14:57
לאחר פירוק מכסה שסתומים של מגנום עתיק, מסתבר שזה כן זה, לפחות במנוע אחר. החורים האלה מיועדים לברגים של מכסה השסתומים במנועים מהסוג הזה שלהם יש מכסה שסתומים אחר, עם שני ברגים זכרים.

נשאר רק להבין מאיפה צמחו שני ברגים מיותרים. עושה רושם שהם פורקו מהEGR ואז נפתרה החידה.