PDA

צפייה בגרסה מלאה : כיוון מוט שפור - Toe inנמרוד
01-06-03, 16:36
בספר הטיפולים של הסופה, בעמוד 2-12, מצויין:
התכנסות האופנים 0 פלוס מינוס 1.5 מ"מ. למיטב הבנתי זהו הtoe-in, ואם אני צודק, נתון זה שונה מהידע המקובל, שכיוון מוט השפור צריך לתת התכנסות של הגלגלים 3 עד 5 מ"מ , וכלפי החזית בלבד. מה נכון?