PDA

צפייה בגרסה מלאה : מה כושר גרירת עגלה בV.W קאדיסופת המדבר
02-02-12, 22:00
המנהל שלי אמור לקבל V.W קאדי TSI
אמרו לו שאפשר לגרור עם האוטו הזה טון וחצי משהו שלא נשמע הגיוני
למישהו יש או יודע כמה?

טלטולי
03-02-12, 12:04
השאלה לא ברורה ?כמה הרכב יכול ליסחוב??יש חלוקה ברורה באתר של ויינגולד ניגררים לגבי מישקל ,אים הרכב שוקל 2400 סביר להניח שכן.

BackDoorMan
03-02-12, 16:13
החוק אומר שנגרר ניתן להעמיס במשהו כמו חצי ממשקל הרכב הגורר לכל היותר.

landY
04-02-12, 21:46
יש הבדל בין נגרר עם בלמים לנגרר ללא בלמים.

asafk
04-02-12, 22:23
בוא נתחיל עם נתונים ברורים.
מה המשקל העצמי? מה המשקל הכולל? מה כתוב בספר הרכב שמותר לגרור עם ובלי בלמים?

אסף.

BackDoorMan
05-02-12, 00:45
גרירת גרור

דרישות החוק

בעל רישיון נהיגה לדרגה B רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 1500 ק"ג.
בעל רישיון נהיגה C1 או C רשאי לגרור גרור עד 3500 ק"ג.
ברכב פרטי מותר לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 750 ק"ג בלבד.
גרור שמשקלו הכולל המותר מעל 750 ק"ג ייגרר על ידי רכב שמשקלו הכולל המותר 2200 ק"ג לפחות.
ברישיון הרכב יירשם וו גרירה יש
ברכב שנרשם אחרי 2008/ 4 יירשם גם משקל מרבי לגרירה של הרכב הנגרר.
נפח מנוע של הרכב הגורר לא יפחת מ´ 800 סמ"ק
אין לגרור רכב עם רכב דו או תלת גלגלי ואין לגרור יותר מרכב אחד אלא בהיתר מרשות הרישוי.
לא יעלה רוחב הנגרר על רוחב הגורר יותר מ´ 20 ס"מ מכול צד.

חיבורי גרור ונגרר


ברכב הגורר יותקן וו גרירה תקני מסוג תפוח 50 מ"מ וחיבורי חשמל.
על הגרור יותקן מתקן ריתום תקני (כף גרירה) עם ניצרה למניעת ניתוק.
על הגורר יותקנו שתי שרשראות עם אפשרות חיבור לגורר אשר יאפשרו פניה בזוית של 90 מעלות.
משקל אשר מותר לרכב לגרור גרור (לרכבים עד מודל אפריל 2008 )
נגרר עם ברקס . המשקל הכולל של הרכב חלקי 1.93 זה נותן את המשקל של הכולל של הגרור
נגרר ללא ברקס משקל הכולל של הרכב המשא חלקי 3.066 זה נותן את המשקל הכולל של הגרור
לרכב פרטי אפשר לגרור נגרר במשקל של 500 קג משקל כולל לרככ במשקל עצמי של 1000 קג
יש נגררים מיוחדים כגון נגרר לסירה אשר יגרר על ידי רכב פרטי במשקל עצמי של 1550 קג
2)לגבי הרוחב הנגרר ברכבי משא לא יחרוג מעבר ל20 סמ מכל צד של הרכב הגורר
לגבי רכב פרטי לא יחרוג מעבר לרכב הגורר הגרור
ישנם גם גרורים מיוחדים אשר בהם ניתן לחרוג
3)לגבי מידות הגרורים לנגרר עד משקל 501 קג 4.1 מר
לנגרר מ501 קג עד 750קג 4.8 מר
לנגרר מ 750 קג עד 1250 קג 4.8 מר
לנגרר מ1251 קג עד 1500קג 5.6קג מר

אפרים
05-02-12, 08:32
http://www.israelcampingclub.com/image/users/132257/ftp/my_files/%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8%20%D7%92%D7%A8% D7%99%D7%A8%D7%94%20osherGriraN1M1.pdf?i d=8109086