PDA

צפייה בגרסה מלאה : חלונות כהים ונושא החוקיות



ברששת
24-06-12, 10:21
יש לי התלבטות בנושא חלונות כהים אחוריים.
אני מעוניין להשחיר 2 חולונות נוסעים אחוריים ופתח דלת חמישית (חלון אחורי).
לפי מה שהבנתי תקנות משרד התחבורה אוסרות השחרת חלון אחורי. אבל ממה שאני רואה מכוניות חדשות עולות על הכביש והיבואן או חברות הליסינג ביוזמתן מכהות חלונות אחוריים כולל דלת חמישית (באותה רמה כמו הצידיות).
אז מה נכון?
האם לחברות הרכב יש יחס מיוחד או שמותר להכהות בכל דרגה?

אילן מאיר
24-06-12, 17:44
אני מפנה אותך לבדוק את תקנה 356 לתקנות התעבורה תיקון ד' (סעיף ד')
"תקנה 356 לתקנות משרד התעבורה כפי שהיתה עד היום אסרה לצפות את שמשות הרכב בציפוי כל שהוא, כאשר הכוונה היתה כל השמשות. בתאריך 27. 9. 05 פורסם עדכון לתקנה זאת כפי שיפורט להלן תקנה 356 (ד) המעודכנת"לא ירשם רכב או יחודש רשיונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים בו, כולן או מקצתן צופו בחומר ציפוי בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת".
משמעות עדכון התקנה היא כי ניתן לאשר במסגרת מבחן הרישוי ציפוי של יתר שמשות הרכב ( שאינן מוזכרות בתקנה ) דהיינו השמשות המותקנות בצידי הרכב מאחורי הנהג והנוסע שלידו בלבד.
ישנם חריגים לכך: רכב שיוצר עם שמשות כהות או רכב ביטחון שקיבל היתר מיוחד.