PDA

צפייה בגרסה מלאה : נזילת שמן מהסרן האחוריaharon
07-07-03, 12:15
שלום. הרכב המדובר : סיקס 89. יש לי נזילת שמן מהחלק הפנימי של הגלגל האחורי (מאיזור התוף של הבלמים), ז"א נראה שהנזילה היא מהסרן עצמו. לאחרונה ביצעתי תיקון בסרן (החלפת סטליטים שבורים) ונראה שמאז התעוררה הבעיה. אמרו לי שמדובר במחזיר שמן שלא במקום. מה צריך לעשות וכמה מסובך ?
תודה.

ניר ל
07-07-03, 12:25
בהנחה ומדובר בסרן מסוג דנה 44,
הצטייד מראש במחזיר השמן הפנימי,
שחרר את ששת הברגים שמחזיקים את הציריה ושלוף אותה החוצה, שלוף את כאפת המייסב ואת מחזיר השמן מתוך צינור הסרן, הכנס את החדש וגרז את שפתיו, הכנס את הכאפה וגרז הייטב את המייסב.
הרכבה בסדר הפוך, פרוצדורה יותר מפורטת -בספר הטיפולים ובכתבה על הרכבת נעילה אחורית בסרן דנה באתר.

חנן-ג'יפולוג
07-07-03, 12:28
יש סיכוי שפגעת במחזיר השמן בזמן הכנסת הציריה או הוצאתה. יש סיכוי קל מאוד שמחזיר השמן סתם סיים את חייו, ויש סיכוי לא רע שהמיסב של הציריה הלך.
קודם כל, הרם את הגלגל הרלוונטי באוויר כשבלם היד משוחרר ונסה לבצע בגלגל פעולה של משיכה ודחיפה מהסרן ואליו. חופש של מעל למ"מ אחד יעיד על בלאי במיסב.
אם אין חופש, אז הוצא את הציריה ובדוק.החלף את מחזיר השמן שבקצה הסרן. נצל את ההזדמנות לגרז את המיסב.
לגבי הוראות פו"ה של הציריה תוכל למצוא בכתבות בג'יפולוג על התקנת לוקרייט בדנה 44 או בכתבה על החלפת מיסבים בציריות אחוריות בדנה44.