PDA

צפייה בגרסה מלאה : משאל עם - מהו משך הזמן של הטיולים שלך לאורך השנה. ספק נתונים בלבד.רכס חיים
29-07-14, 03:33
זה שרשור סטטיסטי שלא אמורים לכתוב בו כלום - מלבד נתונים יבשים. אנא אל תתפלסף. כתוב נתונים בלבד לפי הסדר.

01. כמה טיולים אתה עושה בשנה ? נא ציין מספר מוערך.

02. כמה טיולים מהם הינם בני יום אחד ? נא ציין מספר מוערך - לא באחוזים. טיולים ללא לינת לילה.

03. כמה טיולים בני יומיים ? טיולים עם לילה אחד בשטח.

04. כמה טיולים בני שלושה ימים ? טיולים עם שני לילות בשטח.

05. כמה טיולים בני שלושה עד ששה ימים בשטח ?

פעם נוספת - אל תתפלסף בשרשור זה - כי הנתונים הסטטיסטיים חשובים כאן יותר מדעתך על מולד הירח.

- - - Updated - - -

רכס חיים
29-07-14, 03:43
01. 55 טיולים
02. 40 טיולים
03. 8 טיולים
04. 5 טיולים
05. 2 טיולים

sam1g
29-07-14, 10:19
01. תעשה חשבון
02. 12
03. 9
04. 16
05. 0