PDA

צפייה בגרסה מלאה : למכירה חלקים לטיוטה היילקס פרדוHen Madhala
15-02-15, 19:20
מנוע 2L כולל טורבו מצב מצויין = 8000 ש"ח

9595995958
סרן פרדו אחורי ממוגן = 2500 ש"ח

סרן קדמי טיוטה היילקס + מיגונים = 2000 ש"ח
שני ציריות פרדו אחוריות = 1000 ש"ח
קורונה 43 כולל ביצה נעולה מצב מצויין = 3500 ש"ח
גיר טיוטה היילקס 96 = 3500 ש"ח

Hen Madhala
18-02-15, 19:53
טלפון 0502663989