PDA

צפייה בגרסה מלאה : מזיר שמן בטרנספרk2000
13-08-03, 17:06
בספר טיפול רשום שצריך לפרק את הגשר גיר כדי להחליף מחזיקר שמן אחורי בטרנספר
הכצעקתה???

ואם כבר ממה עוד יכולה להיות בעיה כשעוצא שמן מאזור העול????

חנן-ג'יפולוג
13-08-03, 17:07
אתה לא חייב.
בדוק באותה הזדמנות על ידי בדיקת חופש בציר האחורי שהמיסב תקין. אחרת, הנזילה תמשיך גם לאחר החלפת המחזיר.

k2000
13-08-03, 17:24
לא הבנתי איזה מיסב של הגל הניע ?????
כי כשעשיתי עירגול נראה לי שהשיניים שלו יצאו קצת

חנן-ג'יפולוג
13-08-03, 17:26
לא, המיסב של ציר היציאה מהטרנספר.

k2000
13-08-03, 21:25
אהה אוקי הבנתי
יכול להיות שזה קורה בגלל שסתום????

ערן המסוקס
15-08-03, 22:35
יש נשם המחובר בחלקו העליון של הטרנספר. בדוק שהוא לא סתום ותזהר לא לבלוע שמן גיר (כמו שקרה לי). זה ממש לא נעים. :shock:

k2000
16-08-03, 10:44
זאת אומרת שצריך לפתוח את המכסה של הידית הילוכים ומשם לראות אותו????

ערן המסוקס
16-08-03, 22:06
אתה שאלת על הנשם בטרנספר שם אין מכסה של ידית הילוכים. ידית ההילוכים מחוברת לגיר.
אתה יכול לראות צינורית מתכת קטנה בחלקו העליון של הטרנספר.
בגיר לעומת זאת אין נשם אלא הוא נושם מידית ההילוכים.