Close
  • מאיה

    (Photographs: )

    שמות נוספים: עלה ראשי, Main leaf. מקור המילה "מאיה" לא ידוע. המאיה היא העלה העליון והארוך ביותר בחבילת העלים שמרכיבה קפיץ עלים. המאיה מעורגלת בשתי קצותיה ליצירת שתי עיניים המחוברות לתושבות עם "בושינגים" , או תותבים, מגומי או פוליאוריטן בדרך כלל. העלה הראשי הוא החשוב ביותר והמשפיע ביותר על תכונות הקפיץ. זה שמתחתיו מכונה קונטרה-מאיה. סידור בו , כמו בתמונה, הקונטרה-מאיה גם בעלת עין בקצה העוטפת את העין של המאיה, נקרא Military Wrap . בסידור כזה הקפיץ יכול להמשיך לתפקד גם במקרים של שבירת המאיה, ואז הקונטרה-מאיה הופכת בעצם לקפיץ הראשי.

    Untitled Document