Close
 • דרייבשאפט

  (Photographs: )

  דרייבשאפט = גל הינע (עברית תקנית) , מקור המילה באנגלית, Drive shaft

  ברכב - זהו הגל המעביר מומנט וסיבוב לאורך הרכב, מתיבת ההעברה (וברכב ללא תיבת העברה, מתיבת ההילוכים) לסרנים האחורי והקדמי.

  גל הינע טיפוסי של רכב שטח עם סרן חי צריך לפצות על התנועה היחסית בין תיבת ההעברה לדיפרנציאל, והוא עושה זאת על ידי מפרקים אוניברסליים (לרוב, צלבים פשוטים) בשני קצותיו,  המסוגלים להעביר תנועה סיבובית בזויות משתנות, ועל ידי שינוי באורכו. לשם כך גל ההינע בדרך כלל בנוי משני חלקים המחליקים אחד בתוך השני בתנועה טלסקופית, על בסיס חירוץ (splining) שמאפשר העברת תנועה סיבובית ומומנט.

   

  Untitled Document