Close
 • בורג מתגרז

  (Photographs: )

  Greasable Bolt

  יותר נכון לקרוא לו "בורג בר-גירוז" כי הוא לא ממש מתגרז מעצמו. זהו בורג שבראשו קדוח חור מרכזי עד לעומק מסויים. מהחור המרכזי קדוח חור (לפעמים יותר מאחד) ניצב, ובראש הבורג מותקנת פטמת גירוז רגילה. דחיפה של גריז בלחץ דרך הפטמה גורמת לגירוז פני הבורג הנתונים בתוך תותב קשיח (בושינג). בורג מתגרז משמש לסיכוך ברגים שמשמים בתור ציר תנועה.

  ברגים מתגרזים לא קיימים במכוניות מפס הייצור כמעט. הם רלוונטיים לברגים המסתובבים בתוף תותבי פוליאוריטן קשיחים ונמכרים על ידי ייצרני מערכות מתלים משופרות כחלק מקיטים של קפיצים עלים.

  Untitled Document