Close
1 3 3
 1. #1

  Oct 2013
  10

   שי*וי רשיון רכב למשא אחוד מגורים

  שלום חברים!
  יש ברשותי רכב M3 משא אחוד, וא*י מעו*יין להפוך אותו למשא אחוד מגורים. מה הפרוצדורה?
  באתר משרד התחבורה לא מצאתי התייחסות.
  משיטוטים בפורום הב*תי שיש צורך באישור מה*דס רכב. עוד משהו? איך התהליך?
  ומה מספר ה*וסעים המירבי שיורשה לי להסיע בו לאחר השי*וי? 4? 6?

 2. #2

  Sep 2010
  366

   :

  tinoki
  שלום חברים!
  יש ברשותי רכב M3 משא אחוד, וא*י מעו*יין להפוך אותו למשא אחוד מגורים. מה הפרוצדורה?
  באתר משרד התחבורה לא מצאתי התייחסות.
  משיטוטים בפורום הב*תי שיש צורך באישור מה*דס רכב. עוד משהו? איך התהליך?
  ומה מספר ה*וסעים המירבי שיורשה לי להסיע בו לאחר השי*וי? 4? 6?
  :

  !
  M3 , . ?
  .
  . ? ?
  ? 4? 6?

 3. #3

  Oct 2013
  10

   : שי*וי רשיון רכב למשא אחוד מגורים

  . .
  !!

  ?

 •