PDA

צפייה בגרסה מלאה : ריכוז תוצאות הדירוגerezgur
18-08-20, 20:08
הסבר על שיטת דרוג העבירות של מעלות 4X4 (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116739)

הציון משקלל את כל ההצבעות של הגולשים לאותו מעלה, כלומר אם הציון המשוקלל הוא 2.5 אזי דרגת הקושי היא באמצע בין "בינוני" לבין "בינוני+ עד קשה".

שמות המעלות כאן הם קישורים כך שאפשר יהיה להגיע ישירות לסקר הרלוונטי.

רשימת המעלות והדירוג המשוקלל (עם מספר המדרגים)
22/03/2022 18:41

מעלה רמון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117100-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F) - 3.00 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (41)
מעלה משורה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117123-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94) - 2.63 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (27)
מעלה עשוש (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116778-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A9) - 2.76 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (62)
מעלה נח (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116732-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%97) - 1.69 = בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח) (62)
מעלה סיירים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117062-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D) - 1.74 = בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח) (27)
מעלה מרזבה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118175-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%91%D7%94) - 3.25 = קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית) (24)
מעלה ורדית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117082-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA) - 3.74 = קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית) (34)
מעלה זרון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116923-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%9F) - 2.77 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (48)
מעלה דקלים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117083-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D) - 1.77 = בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח) (39)
מעלה ערוגות הצפוני (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118884-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99) - 2.65 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (17)
מעלה (מדרגת) נקרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117018-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%28%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA%29-%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%AA) - 2.56 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (54)
מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) - 3.75 = קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית) (4)
מעלה המוחרקה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118231-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7% 94) - 2.83 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (23)
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) - 1.77 = בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח) (13)
מעלה אשמדאי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118157-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%99) - 2.36 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (14)
מעלה ערוגות הדרומי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118883-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99) - 2.93 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (15)
מעלה עוזי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117028-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99) - 2.38 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (37)
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) - 2.47 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (15)
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) - 1.78 = בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח) (18)
מעלה (האמבטיה) בחמרן (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116920-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7% 94-%28%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%29-%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%A8%D7%9F) - 3.24 = קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית) (34)
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) - 2.05 = בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח) (20)
מעלה יאיר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116922-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8) - 2.87 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (53)
מעלה נביאים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/120214-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D) - 2.80 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (5)
מעלה צין (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116973-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%9F) - 1.06 = בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח) (34)
מעלה קצרה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117061-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%94) - 1.89 = בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח) (28)
מעלה (הר) כיפה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117108-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%28%D7%94%D7%A8%29-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94) - 2.41 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (32)
מעלה הלולאה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118206-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%94) - 2.50 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (8)
מעלה שחרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117081-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA) - 2.05 = בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח) (21)
מעלה אברהם (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117004-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D) - 2.14 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (57)
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) - 4.05 = קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית) (21)
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) - 2.79 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (19)
מדרגת ציר המצלעות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117110-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7% AA) - 3.32 = קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית) (31)
מעלה זיק (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117053-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%99%D7%A7) - 3.94 = קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית) (36)
מעלה שוכה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118155-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%94) - 2.33 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (9)
מעלה גיבורים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/120265-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7% 9D) - 2.50 = בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר) (6)
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) - 3.67 = קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית) (12)

Total Votes: 1000

erezgur
18-08-20, 20:13
** הערה ** כל שם מעלה הוא קישור לשרשור המתאים **

לפי דירוג גולשי גיפולוג, נכון ל-22/03/2022 18:41

המעלות הקשים ביותר עם דרגת הקושי המשוקללת (1-5) ובסוגריים מספר המדרגים:

מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) 4.05 ( 21 )
מעלה זיק (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117053-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%99%D7%A7) 3.94 ( 36 )
מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) 3.75 ( 4 )
מעלה ורדית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117082-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA) 3.74 ( 34 )
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) 3.67 ( 12 )
מדרגת ציר המצלעות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117110-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7% AA) 3.32 ( 31 )
מעלה מרזבה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118175-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%91%D7%94) 3.25 ( 24 )
מעלה (האמבטיה) בחמרן (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116920-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7% 94-%28%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%29-%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%A8%D7%9F) 3.24 ( 34 )
מעלה רמון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117100-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F) 3 ( 41 )
מעלה ערוגות הדרומי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118883-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99) 2.93 ( 15 )
מעלה יאיר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116922-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8) 2.87 ( 53 )
מעלה המוחרקה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118231-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7% 94) 2.83 ( 23 )
מעלה נביאים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/120214-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D) 2.8 ( 5 )
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) 2.79 ( 19 )
מעלה זרון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116923-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%9F) 2.77 ( 48 )
מעלה עשוש (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116778-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A9) 2.76 ( 62 )


המעלות הקלים ביותר:

מעלה צין (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116973-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%9F) 1.06 ( 34 )
מעלה נח (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116732-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%97) 1.69 ( 62 )
מעלה סיירים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117062-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D) 1.74 ( 27 )
מעלה דקלים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117083-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D) 1.77 ( 39 )
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) 1.77 ( 13 )
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) 1.78 ( 18 )
מעלה קצרה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117061-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%94) 1.89 ( 28 )
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) 2.05 ( 20 )
מעלה שחרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117081-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA) 2.05 ( 21 )
מעלה אברהם (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117004-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D) 2.14 ( 57 )
מעלה שוכה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118155-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%94) 2.33 ( 9 )
מעלה אשמדאי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118157-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%99) 2.36 ( 14 )
מעלה עוזי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117028-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99) 2.38 ( 37 )
מעלה (הר) כיפה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117108-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%28%D7%94%D7%A8%29-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94) 2.41 ( 32 )
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) 2.47 ( 15 )המעלות עם מספר הדירוגים הנמוך ביותר (זה הזמן - אם טרם דרגתם - לחצו על שם המעלה דרגו ועזרו לנו):

מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) 3.75 ( 4 )
מעלה נביאים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/120214-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D) 2.8 ( 5 )
מעלה גיבורים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/120265-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7% 9D) 2.5 ( 6 )
מעלה הלולאה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118206-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%94) 2.5 ( 8 )
מעלה שוכה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118155-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%94) 2.33 ( 9 )
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) 3.67 ( 12 )
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) 1.77 ( 13 )
מעלה אשמדאי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118157-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%99) 2.36 ( 14 )
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) 2.47 ( 15 )
מעלה ערוגות הדרומי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118883-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99) 2.93 ( 15 )
מעלה ערוגות הצפוני (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118884-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99) 2.65 ( 17 )
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) 1.78 ( 18 )
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) 2.79 ( 19 )

erezgur
15-09-20, 20:03
מי שרוצה לראות על מפה, הנה ניסיון על מפת ישראל-הייקינג:
https://israelhiking.osm.org.il/share/7wOAaM7BdQ

131963

הקובץ עם הנקודות, למי שרוצה לערוך אותו כדי להתאים לתוכנות אחרות, עדכני ל- 22/03/22

erezgur
19-12-20, 12:07
המעלות עם מספר הדירוגים הנמוך ביותר (זה הזמן - אם טרם דרגתם - לחצו על שם המעלה דרגו ועזרו לנו):

מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) 3.75 ( 4 )
מעלה נביאים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/120214-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D) 2.8 ( 5 )
מעלה גיבורים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/120265-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7% 9D) 2.5 ( 6 )
מעלה הלולאה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118206-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%94) 2.5 ( 8 )
מעלה שוכה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118155-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%94) 2.33 ( 9 )
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) 3.67 ( 12 )
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) 1.77 ( 13 )
מעלה אשמדאי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118157-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%99) 2.36 ( 14 )
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) 2.47 ( 15 )
מעלה ערוגות הדרומי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118883-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99) 2.93 ( 15 )
מעלה ערוגות הצפוני (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118884-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99) 2.65 ( 17 )
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) 1.78 ( 18 )
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) 2.79 ( 19 )מקפיץ כדי להזכיר ולבקש - מי שמכיר, היה לאחרונה וטרם דרג - אלו המעלות עם מספר המדרגים הנמוך ביותר, לחיצה על שם המעלה תעביר אתכם לשרשור הדירוג המתאים.
אנחנו רוצים להגדיל את מספר המדרגים כדי שהדרוג המשוקלל של גולשי ג'יפולוג, המוצג כעת גם כנקודות עניין ב IHM (IsraelHiking) יהיה מבוסס ובשל יותר.

עוד פרטים על שיתוף הפעולה עם IHM -
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118189


http://www.jeepolog.com/forums/attachment.php?attachmentid=131965&d=1608368357

יש עדיין שרשורי דירוגי מעלות ללא תמונה אחת - מאד יעזור לנו לקבל מכם תמונות של מעלות אלו, התמונות משותפות ומוצגות גם ב IHM.

מי שרוצה להוריד את קובץ הנקודות (GPX) או להתרשם ONLINE -
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117169-%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92?p=9 10594&viewfull=1#post910594

erezgur
01-01-22, 20:20
מקפיץ כדי לציין שעם תחילת 2022 חצינו את רף 900 הדירוגים !

זו הייתה הזדמנות טובה עבורי לבצע ריענון של כל הסטטיסטיקות בשרשור זה (דפדפו למעלה, לתגובות הקודמות בשרשור זה).

כמובן שכל מי שיכול לתרום בדירוג המעלות וטרם עשה זאת - מוזמן בשמחה (ראו בשרשור הנעוץ את ההגדרה שלנו לדירוג העבירות).

erezgur
22-03-22, 20:17
מקפיץ כדי לציין שעם תחילת 2022 חצינו את רף 900 הדירוגים !

זו הייתה הזדמנות טובה עבורי לבצע ריענון של כל הסטטיסטיקות בשרשור זה (דפדפו למעלה, לתגובות הקודמות בשרשור זה).

כמובן שכל מי שיכול לתרום בדירוג המעלות וטרם עשה זאת - מוזמן בשמחה (ראו בשרשור הנעוץ את ההגדרה שלנו לדירוג העבירות).

הקפצה עגולה - הגענו ל-1000 דירוגים!

עדכנתי את כל ההודעות בשרשור זה עם סטטיסטיקה עדכנית להיום, לאחר 1000 דירוגים של משתתפי הפורום.
כבוד!

AsafGanot
20-11-22, 19:24
חסרים פה כמה שלדעתי שווה להוסיף:

- מעלה מחמל במכתש רמון
- מעלה חרדון ליד מצפה אלות (סימנתי אותו ב- off-road תחת בשם מעלה מעיין - רק אחר כך ראיתי שבעמוד ענן יש לו שם)
- מעלה ליצ׳י בהר חורשן
- יש עוד כמה מעלות ברמה גבוהה ביער להב שאני לא בטוח איך קוראים להם

erezgur
20-11-22, 19:31
תודה אסף.
בהחלט חסרים מעלות ואני מתכוון מדי פעם להוסיף, התעצלתי קצת לאחרונה.
אבל מעלה שמתווסף, צריך להיות מוכר, מותר לעליה (לדעתי במחמל אסור לעלות) ומעורר עניין (חלק ממסלול, קרוב למסלולים מוכרים) כדי שהרבה אנשים ידרגו אותו.

נשלח מהנייד

דרור ברלי
21-11-22, 01:05
מחמל סגור כבר זמן רב

-->