Close
  • Welder's Handbook: A Complete Guide to Mig, Tig, Arc & Oxyacetylene Welding

    ספר הדרכה כללי על ריתוך, כולל פרקים על כל סוגי הריתוך וההלחמה וגם חיתוך בגז ובפלזמה. מומלץ בתור ספר לחובבים מתחילים, WH כולל את כל הנושאים ומסביר אותם בשפה פשוטה, מא' עד ת'. החל בבחירת ציוד הריתוך, כלי עבודה משלימים, בטיחות, שיטות עבודה, כל סוגי המתכות והציוד המתאים להם. הספר מלוכלך בגריז, וזה סימן טוב - זה אומר שאני משתמש בו בזמן אמת. אבל, בתקציב מוגבל, הספר MFH של רון פורניה, שגם נסקר החודש, נותן תמורה טובה יותר לכסף. (Photographs: )
    Untitled Document