Close
  • Metal Fabricator's Handbook

    "פבריקציה" בהקשר זה היא מילה שאין לה תרגום בעברית. הכוונה ליצירת חלקים ממתכת בשיטות לא המוניות. הספר הזה הוא מבוא לתחום. יש פרק נרחב על ריתוך והלחמה, ובנוסף פרקים מאד מעניינים על עיבוד פח פלדה ואלומיניום , ייצור מיכלי דלק ושמן, בניית כלובים וקשתות התהפכות, יצירת סעפות פליטה, קצת על בניית שלדות, ועוד. הדגש הוא על הסדנה הקטנה, אפילו ביתית, ועל מכוניות מירוץ ו Hot Rod . לצד ספרים על דינמיקה של כלי רכב, שמתמודדים עם התיאוריה שמאחורי כלי רכב, MFH הוא ספר שמלמד את הפרקטיקה של בניית מכונית. מומלץ! (Photographs: )
    Untitled Document