Close
 • נאבה

  (Photographs: )

  "נאבה" = טבור = באנגלית Hub
  ביטוי סלנג תלוי הקשר, מקור לא ידוע...
  בגדול אפשר להגיד שה"נאבה" היא החלק המסתובב שאליו מתחבר הגלגל, ובעברית - טבור.  הטבור הוא החלק במרכז התמונה. הגלגל מחובר אליו עם חמישה ברגים במקרה של ג'יפ CJ. במרכזו נועל הטבור, או "לוקר" או Hub Lock . הטבור מסתובב על מיסבים קוניים, הם מיסבי הגלגל, וצלחת הבלם מחוברת אליו ומסתובבת יחד איתו.


  Untitled Document