Close
 • דראג- לינק

  (Photographs: )

  Drag Link

  מוט שבקצותיו שני תפוחים, המקשר בין זרוע הפיטמן לאחד הנאקלים.

  תיבת ההגה מתרגמת את התנועה הסיבובית המגיעה מגלגל ההגה לתנועה קוית בקצה זרוע הפיטמן. הדראג לינק, או מוט מקשר בעברית, מעביר את התנועה הקוית (דחיפה ומשיכה) לגלגלים. מוט השפור, הוא זה שמחבר את שני הגלגלים וגורם להם לשמור על מקבילות - פחות או יותר. ראה זוית אקרמן.  

   


   

  Untitled Document