Close
 • יחסי העברה

  (Photographs: )

  בכל תמסורת (גלגלי שיניים, רצועה וכו') יחס ההעברה מציין את היחס במהירות הסיבובית בין ציר הכניסה לציר היציאה. כיוון שהספק= מהירות סיבובית X מומנט, היחס הוא גם יחס המומנטים בין היציאה לכניסה לתמסורת.

  לדוגמה- יחס העברה של 1:4 מציין כי מהירות הסיבוב בציר היציאה תהיה קטנה פי 4 ממהירות הסיבוב בציר הכניסה, והמומנט בציר היציאה יהיה גדול פי 4 מהמומנט בציר הכניסה.


  בשפה היומיומית של הג'יפאים, המונח הזה מתייחס כמעט תמיד ליחסי ההעברה בסרנים. על הדיפרנציאל יש גלגל שיניים גדול בצורת טבעת ומכיוון גל ההינע יש גלגל שיניים קטן, קוני, ושני הגג"שים מחוברים ביניהם.
  המספר הזה עומד בד"כ, על בין 3 ל-4, כלומר על כל שלושה או ארבעה סיבובים שגל ההינע עושה, הגלגלים יבצעו סיבוב אחד. החלפת שני גלגלי השיניים (להלן-יחסי העברה) האלה (תמיד בסט-לעולם לא רק אחד) גורמת לשינוי יחס ההעברה הזה.
  זה נעשה בדרך כלל כפיצוי על הרכבת גלגלים גדולים מהסטנדרט, או על מנת לקבל מומנט גדול יותר בגלגלים בתמורה לסיבוב איטי יותר של הגלגלים ביחס למהירות סיבובי המנוע (המנוע יעבוד במהירות כביש בסל"ד גבוה יותר) .

  תגובות 1 תגובה
  1. joniar's Avatar
   joniar -
   יציאה *
   שורה שלישית
  Untitled Document