Close
  • Fundamentals of Vehicle Dynamics

    ספר לימוד המתאים לקורס שנתי בדינמיקה של כלי רכב. יש כמה עותקים בספריית הפקולטה למכונות בטכניון, אפשר לקנות באמזון במחיר זול יחסית לספרים מקצועיים. מכסה את כל תחום הדינמיקה של כלי רכב גלגליים - דינמיקה אורכית ( תאוצה בלימה והעברת משקל) רוחבית (התנהגות בפניות) ואנכית ( נוחות, ספיגת זעזועים, ויברציות) בלי פירוט יתר. הרמה והשפה היא הנדסית טכנית – כלומר, בניגוד לרוב הספרים האחרים המומלצים על ידינו, אין לגולש חסר הרקע ההנדסי מה לחפש בספר הזה – מעט מילים, הרבה נמלים (אותיות יווניות)... (Photographs: )
    Untitled Document