Close
  • יומני הבאגי הוירטואלית

    (Photographs: )

     פרויקט הדגל של ג'יפולוג, "הבאגי הוירטואלית", קורמת עור וגידים במציאות, תאמינו או לא.  למעשה המציאות עוקפת את קצב הדיווחים, נכון לחודש ינואר 2006. צפו לפרקים הבאים בקרוב...

    Untitled Document