Close
 • כלוב מלא לדיפנדר 90 פתוח

  הכתבה החודשית מסדנאת אוברלנד. הפעם כלוב Custom לדיפנדר 90 פתוח. ארז חושף עוד מהכלים והשיטות של המקצוענים. (Photographs: )

  הרכב הגיע לסדנא כמשוחרר טרי ממג"ב בתצורת 90 סגור. בעליו החליט על פתיחת המרכב וכן על הורדת קיר האש האמצעי ולכן הוחלט על כלוב מלא. הכלוב יצמד עד כמה שאפשר לתקנון הFIA. למה "עד כמה שאפשר"? בכל זאת מדובר ברכב המשמש את בעליו כרכב יומיומי. X או אלכסון בתוך הרכב יקשו מאוד את החיים עם הרכב (שגם כך אינו מהמפנקים שיש...) הכלוב בנוי מצינורות סקדיואל 40.  42 מ"מ חיצוני, 35 מ"מ פנימי.

  כל הקשתות כופפו לפני העבודה בסדנא על ידי מכופפת הידאולית מיוחדת עבור מטרות אלו שיש לנו ,ונחתכו למידה הרצויה, וכעת נשאר רק להתאים את הצינורות אחד לשני.

   

   

   

  את ההתאמה אנחנו עושים בעזרת Tube Notcher אשר מאפשר חיתוך מדויק של הצינור והתאמתו לצינור אחר:

           

  הקשתות האחורית והאמצעית ירותכו לתושבת היושבת על דופן הרכב. בדיפנדר דופן הרכב חזקה מאוד ובנויה לעמוד בעומסים הצפויים של התהפכות.

     

  הקשת המרכזית מרותכת לתושבת הכלוב:

   

   

   

   

  הקשת האחורית מצטרפת אליה:

  בין הקשתות יהיו ארבעה צינורות אורך ,שניים מכל צד של הכיפוף בקשת.

   

   

   

  חיבור צינור אורך לקשת:

     

  מבט רחוק:

   

   

   

   

  שני צינורות האורך:

     

  מבט מרחוק:

   

   

   

   

  ארבעת הצינורות המחברים בין הקשת האחורית לאמצעית:

   

   

   

   

  באמצע צינורות האורך יחובר לרוחב הכלוב צינור המחבר בין צינורות האורך:

     

  בין כל שני צינורות אורך ירותך צינור מכופף לרוחב באותה הזוית והרדיוס הכיפוף כמו הקשתות עצמן:

     

  מהקשת האמצעית נעביר אלכסון עד הקשת האחורית, אלכסון זה ימנע מהכלוב לקרוס קדימה או אחורה. חיבור עליון:

   

   

   

  חיבור תחתון:

   

   

   

   

  מבט כללי:

   

   

   

   

  בתחילת העבודה חתכנו את קיר האש המרכזי של הרכב לשם הגדלת החלל הפנימי ושיפור אכות החיים ברכב(??)

  הקיר:

     

  את הקיר חתכנו ועכשיו צריך לפצות על החלשת הבודי ,אנחנו נחזק את הבודי על ידי צינור שיעבור מצד אחד של הקשת המרכזית לצידה השני כשהוא מחובר לרצפת הרכב(בדיפנדר אין שום תנועה בין השלדה לבודי ולכן אין חשש שחיזוק כזה יגרום לקרעים בבודי או בשלדה).

  החיבור לקשת:

   

   

   

   

  החיבור לרצפה:

   

   

   

   

  מבט כללי:

   

   

   

   

  מכאן אנחנו עוברים לקשת הקדמית, הקשת הקדמית מחוברת לתושבות היושבות בתוך הכנף ומחוברות בברגי פלדה הן לשלדה והן לקיר האש הקדמי של הדיפנדר, תושבות אלו בנויות מ8 מ"מ פלדה:

     

   

  לאחר התקנת התושבות  מתקינים את הכנף חזרה למקומה ועליה מחוברת תושבת הקשת החיצונית:

   

   

   

  הקשת מרותכת לתושבת החיצונית:

   

   

   

   

  הקשת מכופפת לאותה הזוית בה החלון נמצא:

       

  את הקשת הקדמית נחבר לקשת המרכזית בעזרת צינור המכופף בשני צידיו ב45 מעלות ,הצינור עובר מעל לדלתות הרכב.

  חיתוך הצינור לשם חיבורו עם הקשת בעיתי במיוחד מכיוון שאין לנו אפשרות להכניס אותו לתוך ה Tube Notcher(הכיפוף קטן מידי), לכן את ההתאמה נעשה על הכרסומת בסדנה:

  החיבור עם הקשת הקדמית:

   

   

   

   

  החיבור עם הקשת המרכזית:

   

   

   

   

  מבט כללי:

   

   

   

   

  כאן נפרק את הכלוב מהרכב לשם ריתוכו המלא ושיופו:

   

   

   

   

  ריתוך הכלוב:

      

  מבט כללי על הכלוב המושלם:

           

   הכלוב נשלח לניקוי חול וצביעה רטובה.

  הרכב (שבנתיים עבור שידרוג מסיבי למערכת המתלים)מחכה לכלוב:

   

   

   

   

  הכלוב על הרכב:

           

   

  Untitled Document