Close
 • לקראת מסע קרוס קאונטרי מס' 3 ו4

  בשישי שבת הקרובים יצאו שני המקצים האחרונים של ליגת מסעות העבירות קרוס קאונטרי טרופי לדרך ממושב חגור. החידוש הפעם הוא מקצה הלילה. (Photographs: )

  מסעות 3+4 בליגת קרוס קאונטרי טרופי יתקיימו גב לגב בתאריכים 13-14/4/2007

   לוחות זמנים

  יום שישי 13/4/2007 בבוקר:

  • התכנסות ב"קפה בירוק", מול מושב חגור

  • יציאה למסע מס' 3 באורך של כ – 43 ק"מ. ציר המסע כולל מכשולי מים ובוץ. המסע יסתיים לקראת השעה 16:00

  • הצוותים יקבלו זמן מוקצב לתיקון הרכבים

  •  בשעה 22:00 נתכנס שוב בקפה בירוק

  • בשעה 24:00 יוזנק מסע מס' 4

  • מסע לילה, של כ – 80 ק"מ, הכולל קטעי נהיגה מהירים, מכשולי בוץ ברמות שונות וניווט לילי.

  משתתפים מקטגורית T2 יכלו להשתתף במקצה הלילי. כמו כן, נבנה מסלול לילי לרכבים סטנדרטיים משפחתיים, הקושי בקטגוריה הינו נווט הלילה ולאו דדווקא אתגרי עבירות.

  פרטים נוספים והרשמה בטלפון 054-5835969

  [email protected]

  Untitled Document