Close
 • בודי-ליפט

  (Photographs: )

  הגבהת מרכב, Body Lift.

   

  בכלי רכב בעלי שלדת סולם ניתן להגביה את המרכב בלבד ע"י הוספת ספייסרים (בדרך כלל מחומר פלסטי הנקרא אוקלון) בין תושבות ההמרכב הנמצאות על השלדה למרכב הרכב. בדרך זו ניתן להגביה את המרכב בלבד, ללא הגבהת השלדה. השימוש העיקרי הוא כדי לאפשר הרכבת צמיגים גדולים יותר ברכב.

  תושבת מרכב ללא בודי-ליפט:

  לאחר הגבהת המרכב:

  Untitled Document