Close
  • זוית גישה

    (Photographs: )

    זוית הגישה היא הזוית בה "ניגש", או "פוגש" חלקו הקדמי  של הרכב מכשול. הזוית נמדדת על ידי הצמדת משטח עץ, אמיתי או דמיוני, הנוגע בגלגלים הקדמיים ובחלק הקדמי ביותר של הג'יפ, לרוב פגוש, כננת, טבעת חילוץ, או שאקל ברכב עם קפיצי עלים. הזוית הנמדדת בין המשטח הזה לבין הקרקע מוגדרת זוית הגישה של הג'יפ. את  זוית הגישה משפרים על ידי הגדלת הגלגלים, הגבהת הג'יפ כולו, וקיצוץ החלקים הבולטים בקדמת הג'יפ.

    Untitled Document